Uzņemšana 2024
📰Publikācijas
📣 Aktuāli
📅 Skolas kalendārs

🏫 par skolu

🎯Vīzija

  • Skola kā veiksmīgas integrācijas paraugs, kurā sadzīvo klasiskas un mūsdienīgas skolas vērtības, indivīda personība ar kultūru daudzveidību.

🚀Misija

  • Attīstīt skolēnos zināšanas un prasmes, ar kuru palīdzību viņi spēj veidoties par autonomām personībām un pilnveidot savus talantus.

🤗Vērtības

  • Atbildība par izvirzīto mērķu sasniegšanu, veicinot savas personības attīstību un skolas reputāciju. Drosme – uzdrošināties akcentēt jaunradi; drosme kā cieņpilna rīcība. Empātija – spēja iejusties otra pārdzīvojumos un sniegt aktīvu atbalstu.

Liepājas Liedaga vidusskola ir valsts mazākumtautību skola. Skola sniedz bezmaksas pamatu un vispārējo izglītību Latvijā. Skola atrodas pie Baltijas jūras Liedaga ielā 5, Liepājā, Latvijā. Blakus ir slēgtie tenisa un volejbola korti un tenisa halle, dzīvojamās mājas, autostāvvieta un lielveikals.

Skolā ir mūsdienīgi aprīkota ēdnīca, garderobes, sporta zāle ar atsevišķām ģērbtuvēm un dušas telpām, modernizēts sporta laukums, bibliotēka, daudzfunkcionāla aktu zāle, divi informātikas kabineti, skolotāju istaba un 50 mācību telpas. Katrā mācību klasē ir dators, projektors, televizors vai interaktīvā tāfele un visos kabinetos ir interneta pieslēgums ar bezvada interneta piekļuvi bez ierobežojuma.

2019.gada 13. jūnijā Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu apvienot divas vidusskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu un Liepājas pilsētas 12.vidusskolu, un nosaukt apvienoto vidusskolu par Liepājas Liedaga vidusskolu. Pirmais mācību gads tika uzsākts 2019. gada septembrī ar vairāk nekā 1000 skolēniem. 

Liepajas Liedaga vidusskola is a state minority school. The school provides free public general basic (primary and lower secondary) education and general secondary education in Latvia. Situated near the shore of the Baltic Sea, on 5 Liedaga street in Liepaja, Latvia, the public school enjoys the beauty of all four seasons of the year. Surrounded by the school’s open track-and-run field, city-built closed tennis- and volleyball courts and a tennis hall, a vehicle parking area and multi-storey apartment homes, it has a supermarket within an arm’s reach. 

The school has a modernly equipped canteen, wardrobes, a gym with changing rooms and showers, a track-and-run field with compacted football and basketball fields, a library, a multifunctional hall room, two ICT rooms, a teacher’s room and 50 classrooms. Every classroom has a computer, a projector, a TV or an interactive board and a free Internet Wi-Fi connection.

On 13th June 2019, the City Council of Liepaja has made a decision to merge two public schools, previously known as Liepājas A.Puškina 2. vidusskola and Liepājas 12.vidusskola, and named the two merged schools as Liepājas Liedaga vidusskola. The 1st school year started in September 2019 with over 1000 students. 

Лиепайская средняя школа Лиедага является государственной школой национальных меньшинств. Школа предоставляет бесплатное основное и среднее образование в Латвии. Расположившись на берегу Балтийского моря, на улице Лиедага 5, в Лиепае, в Латвии, школа наслаждается красотой всех четырёх времён года. Вокруг школы расположены спортивная  площадка с небольшим полем для футбола и баскетбола, городские теннисные и волейбольные корты под открытым небом и теннисный холл, а также территория для парковки транспорта и многоэтажные дома. Неподалёку находится супермаркет.  

В школе имеются современно оборудованная столовая, гардероб, спортивный зал с раздевалками и душем, библиотека, многофункциональные помещения: актовый зал, два кабинета информатики, учительская и 50 учебных кабинетов. В каждом классе имеется компьютер, проектор, телевизор или интерактивный экран. Предоставлено бесплатное беспроводное подключение к интернету.

13 июня 2019 года Дума города Лиепаи объединила две школы: Лиепайскую среднюю школу №2 им. А. Пушкина и Лиепайскую среднюю школу №12, назвав новую школу – Лиепайская средняя школа Лиедага. Первый учебный год в сентябре 2019 года начали более 1000 учащихся.

🛠️Skolas aprīkojums

🏫 👩🏻‍🏫👩‍💻🍎🧒👧🏻🎒📚📒👩🏻‍🍳🍲👨🏻‍🦽👩🏻‍⚕️⛹️‍♀️🚿🅿️📶🚻♿

Ir 50 klases,
aktu zāle, sporta zāle
un sporta laukums
Bezmaksas internets.
Parole: liedagas
Piemērots cilvēkiem
ar ierobežotām iespējām
Videonovērošana
🧮Skola skaitļos
0
skolēnu skaits
0
pedagogu skaits
0
mācību gads
0
klašu telpas
0
sporta zāle
0
sporta laukums
0
aktu zāle
0
ēdnīca
0
Informātikas telpas
0
datoru
0 +
grāmātu
📊Statistika