You are currently viewing 🎄🎅🏼🤶🦌 Skolas eglītes

🎄🎅🏼🤶🦌 Skolas eglītes

Paldies skolas līdzpārvaldei par aktu zāles dokorēšanu un skolas teātrim par Ziemassvētku uzvedumu.