You are currently viewing 🐝13 -14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam

🐝13 -14 gadīgo skolēnu reģistrēšana vasaras darbam

Vasaras_darbs summer jobNo 10.04.2024. līdz 03.05.2024. 13-14 gadīgie skolēni var reģistrēties vasaras darbam.

Uz nodarbinātības periodu skolēnam jābūt 13 vai 14 gadu vecam. Skolēns piesākās, aizpildot tiešsaistes anketu e klasē, kura aizsūtīta 09.04.2024. Darbs tiks piedāvāts pašvaldības iestādēs, skolās u.c. Vienam skolēnam darba ilgums ir 10 darba dienas četras stundas dienā.

Skolā tiks izveidota komisija trīs cilvēku sastāvā, kura izvērtēs pretendentus vasaras darbam.

Kritēriji:

  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu;
  • skolēns – bārenis;
  • skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē;
  • skolēns no daudzbērnu ģimenes;
  • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss;

    Priekšroka tiek dota skolēnam, kas nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.

Papildus informācija pie skolas karjeras konsultantes Elita Malovkas (t. 291 38 082).