You are currently viewing 👩‍⚕️🐈🐾Skolēni iepazīst Veterinārmedicīnas fakultāti

👩‍⚕️🐈🐾Skolēni iepazīst Veterinārmedicīnas fakultāti

25.04.2024. mūsu skolas 7.-10.klašu skolēni devās uz Jelgavu, lai iepazītu Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti. Mācību ekskursijā piedalījās 48 skolēni, kuri nākotnē gatavojas savu dzīvi saistīt ar medicīnas jomu. Fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko skolēniem pastāstīja par universitātes piedāvātajām studiju programmām. Skolēniem bija iespēja redzēt reālu dzīvnieka operāciju, aplūkot medicīnas iekārtas, kādas tiek izmantotas dzīvnieku ārstēšanai un pašiem veikt injekcijas dzīvnieku mulāžās.  Mācību ekskursijas saturs – iegūt zināšanas par vesela dzīvnieka organisma uzbūvi un funkcijām, dzīvnieku higiēnu un labturību, dzīvnieku slimību diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un kontroli, kā arī pārtikas un vides higiēnu. Paldies prodekānei Leldei Tīmanei! Mācību ekskursiju organizēja karjeras konsultante Elita Malovka un bioloģijas skolotāja Jeļena Goldobina.