You are currently viewing 🫂6.a klase – pilsētas projekta “Draudzīgākā klase” dalībnieks!

🫂6.a klase – pilsētas projekta “Draudzīgākā klase” dalībnieks!

6.a klase – pilsētas projekta “Draudzīgākā klase” dalībnieks! Paldies klašu audzinātājai Aleksandrai Arzaņajevai!🌺💝
Visu mācību semestri tika vērtēta skolēnu izaugsme, labizjūta klasē, klases aktivitātes skolas un ārpusskolas dzīvē, kā arī klases audzinātāja ieguldītais darbs skolēna personības attīstībā un saliedēta klases kolektīva veidošanā. Visus Liepājas draudzīgāko klašu skolēnus 30.04. aicināja vienkopus uz noslēguma pasākumu “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā!” LOC Futbola hallē.
Prieks par ieguldīto darbu klases saliedēšanā! 💝