You are currently viewing 1.semestri noslēdzot

1.semestri noslēdzot

E-klases žurnāla apkopojums vidējās ballēs. 

1.semestra vērtējumu metrika 3.-12.klasēm

Augsts

1.35%
1

no 740 skolēniem

Optimāls

34.73%
1

no 740 skolēniem

Pietiekams

37.7%
1

no 740 skolēniem

Nepietiekams

19.73%
1

no 740 skolēniem

Nav vērtejuma

4.73%
1

no 740 skolēniem

1.semestra vērtējumu salīdzinājums ar iepriekšējo mācību gadu
Vidējie vērtējumi pa priekšmetiem, 1.semestris 2021./2022.m.g.