You are currently viewing 10.- 12.klašu interesenti apmeklēs  izstādi “Skola 2020”
unnamed

10.- 12.klašu interesenti apmeklēs izstādi “Skola 2020”

Liepājas Liedaga vidusskolas 10.- 12.klašu interesenti 28. februārī apmeklēs izstādi “Skola 2020”, Ķīpsalā, Rīgā.

Starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2020” apmeklētāji klātienē varēs iepazīties ar pašām jaunākajām Latvijas mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām ārzemēs.

Svarīgākais, ar ko izstādē varēs iepazīties:

▪ Apgūt aktuālas digitālās kompetences: Ja tevi aizrauj informāciju tehnoloģijas, tad noteikti izmanto iespēju izstādē “Skola 2020” uzzināt plašāk par jaunākajām studiju iespējām šajā jomā. Piemēram, Juridiskā koledža iepazīstinās ar jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jaunajā studiju gadā plāno piedāvāt jaunas programmas:  elektronikas, transporta, enerģētikas, dizaina un vides jomā.


Daudz iespēju vadībzinātnēs
Atsaucoties uz darba devēju ierosinājumu un tirgus vajadzībām, Banku augstskola ir izstrādājusi un iesniegusi licencēšanai jaunu profesionālo bakalaura studiju programmu “Biznesa procesu vadība”. Transporta un sakaru institūts piedāvās:  vadībzinātnes (menedžmenta) un aviācijas virzienā prezentēs bakalaura studiju programmā “Vadībzinātne” jaunas specializācijas “Biznesa digitālā pārvaldība” un “Vadības ekonomika. Rīgas Stradiņa universitāte varēs studēt pilna un nepilna laika klātienē, un studijas noritēs izteikti starptautiskā vidē – ar ārvalstu studentiem un pasniedzējiem, kā arī vizītēm ārpus Latvijas.

▪ Kļūsti par skolotāju!
Sākot ar 2024. gadu, visiem Latvijas vidusskolēniem būs jāapgūst jauns obligātais vispārizglītojošais mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība” (VAM). VAM paredz jauniešu valstiskās un pilsoniskās apziņas stiprināšanu, patriotisko audzināšanu, saliedētības attīstīšanu, kā arī valsts aizsardzības prasmju apgūšanu. Lai VAM mācīšanai sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus, jau šoruden Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā plāno uzņemt pirmos studentus jaunā profesionālā bakalaura izglītības studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Studiju laikā studējošie apgūs zināšanas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Savukārt Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Liepājas Universitāti ir pabeigusi darbu pie jaunās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” un pirmos studēt gribētājus jaunveidotajā, mūsdienīgajā studiju programmā uzņems jau šovasar.

Lai jauniešiem pietiktu ideju un spēka jauno programmu reģenerēšanā!