Mēs esam šajā zāle kopā sanākuši.

Šodien ir tādi prieka  svētki–

Šodien bērnus, kurus nu jau par saviem saucam,

Nu jau jaunā dzīves ceļā izlaižam!

12.a, 12.b un 12.c klasei šodien ir svētki! Skolēni ir sasnieguši visaugstāko skolas virsotni un ir gatavi jauniem dzīves izaicinājumiem.

Viņi sapņo par interesantu dzīvi un par jauno profesiju izvēli. Jau pavisam drīz, tikai pēc dažiem gadiem viņi kļūs par biznesmeņiem, ārstiem, frizieriem, arhitektiem, ugunsdzēsējiem…

Mēs, vienīgais, gribam, lai viņi paliek tikpat labsirdīgi un atvērti kā tagad!

Katru gadu bērniem līdzi aiziet arī kāda daļiņa no skolotāja un audzinātājas atmiņā paliek ne tikai katra klase, bet arī ikviens skolēns. Audzinātāja ir tā, kas dot ceļa maizi, kad no skolas vada…

Īpašu pateicību gribam izteikt klašu audzinātājām Ingai Tikmakovai, Aleksandrai Arzaņājevai un Irinai Vīksnai par skolēnu izglītošanu un audzināšanu. Jūs esat skolas vērtība!

Dārgie, absolventi! Lai skolas gadi paliek jūsu atmiņā, kā laimīgas un spilgtas dienas, kur jūs ieguvāt zināšanas un īstus draugus.