You are currently viewing 12.a klase tiekas ar spilgtu personību – uzņēmēju, politiķi, mūziķi

12.a klase tiekas ar spilgtu personību – uzņēmēju, politiķi, mūziķi

Karjeras nedēļas laikā, 20.oktobrī,  12.a klase uzņēmējdarbības pamatu stundā tikās ar Linardu Tiļugu, kurš pašlaik ir Dienvidkurzemes novada domes deputāts, cilvēks ar 33 gadu pieredzi skolvadībā, vadot Padures pamatskolu un brīvajā laikā mūziķis. Stundu vadīja skolotāja Nadežda Jurčenko sadarbībā ar karjeras konsultanti Elitu Malovku. Tā kā Karjeras nedēļas tēma ir – Uzņēmējspējas – tavas superspējas  – tad L.Tiļuga dzīves pieredzes stāstījums sasaucās ar to.

            Stundas laikā tika akcentēta mūžizglītības nozīme, darba un privātās dzīves balanss, neaimirstot par brīvo laiku un hobijiem. L.Tiļugs pastāstīja par savu aizraušanos –  bungu kolekciju un to restaurāciju. Skolēniem bija gan kolektīvi jautājumi, gan jautājumi, ko vēlējās  divatā pārrunāt ar viesi.