You are currently viewing 19.aprīli Metodiskā diena “Pedagogs – uz pārmaiņu sliekšņa”

19.aprīli Metodiskā diena “Pedagogs – uz pārmaiņu sliekšņa”

Laiks: 2023. gada 19.aprīlī

Vieta: Liepājas Liedaga vidusskola

Dalībnieki: 1.-12.klašu pedagogi

Semināra mērķis un uzdevumi

 1. Semināra mērķis: Mācību procesa diferenciācija un formatīvā vērtēšana mācību stundās ir kā līdzeklis kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa organizācijai, veicinot izglītojamā pilnveidi un izaugsmi.
 2. Semināra uzdevumi:
 • Diferenciācijas un formatīvās vērtēšanas aktualizēšana.
 • Nodarbības/mācību stundas vadīšana pedagogiem.
 • Atgriezeniskā saite par nodarbību/mācību stundu.
 • Resursu pieejamība un izvēle mācību stundai.
 • Mācību stundas plānošana atbilstoši efektīvas un kvalitatīvas mācību stundas kritērijiem.
 • Dažādu mācību metožu un paņēmienu izmantošanas iespējas mācību stundās, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu Liepājas Liedaga vidusskolā.
Darba kārtība:
1.daļa
 • 10:00 – 11.00 – Zālē

Diferenciācijas nozīme organizējot mācību procesu. – Irēna Oše

Formatīvā vērtēšana – līdzeklis zināšanu diagnostikai. – Jana Freimane, Aleksandra Arzaņājeva

 • 11:10 -11.50 – Zālē

Dalīšanās grupās.

Pieredzes apmaiņa un praktisku piemēru (par diferenciāciju un formatīvo vērtēšanu) izpēte. 

 • 12:00 – 12.20 – mācību stundas

5.kabinets – “Loģiskums”

6.kabinets – “Vērtīgums”

7.kabinets – “Valstiskums”

8.kabinets – “Sportiskums matemātiskumā”

44.kabinets –  “Rebustika”   

 • 12:20 – 12.30 – AS pedagogam par nodarbību
 • 12:30 – 13.00 – Zālē – kafijas pauze

2.daļa
 • 13:00 – 14.00 – Zālē – Emocionāls atbalsts pedagogiem

3.daļa                                                 
 • 14:00 – 14.30 – Zālē – AS saite par darba procesu

– AS nodarbību
– Nodarbības vadītāju refleksija
– Turpmākās darbības

Uz sadarbību!