You are currently viewing 2.a piedalījās Lielā talkā Neredzīgo Biedrībā

2.a piedalījās Lielā talkā Neredzīgo Biedrībā

Sestdien, 22. aprīlī, 2.a klases skolēni, vecāki un audzinātāja piedalījās Lielajā Talkā.

Liels paldies Liepājas Neredzīgo biedrībai par atsaucību, sagādātajiem darba rīkiem, puķu stādiņiem! Bērni ar prieku stādīja puķes, grāba pērnās lapas un kopumā čakli strādāja.

Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību! Visiem kopā neilgā laikā izdevās paveikt lielu darbu!
Ir gandarījums par paveikto un vēlme citu reizi atkal palīdzēt!

Talkošanu Liepājas Neredzīgo biedrībā plānoja un organizēja klases audzinātāja Daila Notte kopā ar skolēnu vecākiem.