You are currently viewing 3.pakāpe pētniecisko darbu lasījumu konferencē

3.pakāpe pētniecisko darbu lasījumu konferencē

Paldies skolotājai Ingai Tokmakovai par skolēna sagatavošanu.