You are currently viewing 4.-9.klašu skolēnu radošo darbu izstāde “Karikatūra – es vasarā un mani hobiji”

4.-9.klašu skolēnu radošo darbu izstāde “Karikatūra – es vasarā un mani hobiji”

Mūsu skolas viena no šī mācību gada prioritātēm ir karjeras izglītības integrēšana mācību saturā.  Karjeras nedēļas laikā skolotāja Marika Beļēviča ar karjeras konsultantes Elita Malovkas atbalstu atlasīja 50 skolēnu darbus un iekārtoja 4.-9.klašu skolēnu radošo darbu izstādi “Karikatūra – es vasarā un mani hobiji”. Katrs skolēns pirmo reizi karikatūras stilā centās attēlot sevi un savus hobijus, talantus, intereses, kā arī apzināties savas spēcīgās puses. Izstādes tēma sasaucās gan ar Karjeras nedēļas moto, gan ar apgūstamo izglītības saturu,  integrējot tajā karjeras izglītības pamatvērtības.

Skolēnu darbi ir aplūkojami otrā stāva foajē – pie aktu zāles un pretī skolotāju istabai. Kā novērojām jau pirmajā dienā, skolēnu interese par izliktajiem pašu paveiktajiem darbiem ir milzīga. Kopā ar mūsu skolas vizuālās mākslas skolotāju Mariku Beļēviču priecājās kā skolēni, tā arī kolēģi, jo šīs izstādes skolēnu darbus papildināja arī pašas skolotājas radošais darbs karikatūras stilā.

Esiet laipni aicināti apskatīt mūsu skolēnu radošos un interesantos darbus!

Liepājas Liedaga vidusskolas karjeras konsultante Elita Malovka