You are currently viewing  

 

Jaunieši aicināti piedalīties projektu rakstīšanas darbnīcā

Līdz 22.oktobrim vēl var paspēt iesniegt savu projektu Liepājas valstspilsētas pašvaldības organizētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 10 000 eiro.

Konkursa mērķis, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas, ir veicināt jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta, veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos.

Iniciatīvas iesniegt aicināti jaunieši, kuri dzīvo vai iegūst izglītību Liepājā un kuri ir vecumā no 13 līdz

25 gadiem. Konkursa kopējais finansējums ir 10 000 eiro, taču vienai iniciatīvai iegūstamais finansējums ir līdz 500 eiro. Iniciatīvu projektu pieteikumus pēc to iesniegšanas izvērtēs konkursa komisija. Konkursu īsteno Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība ”Jauniešu māja”.

Pieteikumus jaunieši aicināti iesniegt līdz 22. oktobrim, elektroniski nosūtot uz e-pastu konkurss@liepaja.edu.lv, iesniedzot klātienē “Jauniešu mājā” vai sūtot pa pastu uz adresi: Kungu iela 24, Liepāja, LV-3401. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu pieejama pašvaldības mājaslapā šeit: www.liepaja.lv/dokumenti/jauniesu-iniciativu-projektu-konkursa-noteikumi-2023-gadam

Projektu darbnīcā būs iespēja attīstīt savas projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes, apzināt projekta izaicinājumus, kā arī noskaidrot atbildes uz visiem jautājumuiem par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

No 18. septembra līdz 22. oktobrim ir atvērta projekta pieteikumu iesniegšana jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Konkursa mērķis, finansiāli atbalstot jauniešu iniciatīvas, ir veicināt liepājas jauniešu līdziesaisti pilsētvides, izglītības, kultūras, sporta, veselības un citos jaunatnei un pilsētai nozīmīgos procesos.

Iniciatīvas iesniegt aicināti jaunieši, kuri dzīvo vai iegūst izglītību Liepājā un kuri ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa kopējais finansējums ir 10 000 eiro, taču vienai iniciatīvai iegūstamais finansējums ir līdz 500 eiro.

Darbnīcā aicināti piedalīties visi, kuri vēlas iesniegt savu projekta pieteikumu jauniešu iniciatīvu projektu konkursā.

Dalība darbnīcā ir bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos: ej.uz/jip-darbnica