You are currently viewing 5.-6.klašu erudīcijas spēle “Prasmes un profesijas”

5.-6.klašu erudīcijas spēle “Prasmes un profesijas”

Karjeras nedēļas laikā 5.-6.klasēm skolā tika organizēts erudīcijas konkurss “Prasmes un profesijas”. Skolēni labprāt iesaistījās konkursā, dažas klases bija izvirzījušas pat divas komandas. Jautājumi bija gan par mūsdienu profesijām, gan par vēsturiskiem faktiem un profesijām, gan jāmeklē profesijas krustvārdu mīklā. Erudīcijas spēli vadīja direktores vietniece audzināšanas darbā Marina Vikaine un palīdzēja mūsu skolas aktīvie 9. un 12.klases jaunieši, kas bija žūrijā.

Rezultātā – 1.vieta -6.a 1. komandai; 2.vieta6.b. un 5.a klases komandai, 3.vieta6.c 2. komandai

#Karjerasnedēļa2023