You are currently viewing 7.c klase apmeklē uzņēmumu “Liepājas ūdens”

7.c klase apmeklē uzņēmumu “Liepājas ūdens”

16.05.2023. 7.c klases skolēniem bija ekskluzīva iespēja apmeklēt uzņēmuma “Liepājas ūdens” slēgto teritoriju Ventas ielā 11/17. SIA “Liepājas ūdens” ir centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Liepājas pilsētai.Skolēnus iepazīstināja no kādiem artēriskajiem urbumiem ūdeni saņem Liepājas pilsētas iedzīvotāji, kādos un cik rezervuāros ūdens tiek glabāts, ar ko nodarbojas uzņēmuma laboratorijas darbinieki, kādi vēl speciālisti strādā uzņēmumā, kā arī ar novadūdeņu attīrīšanas sistēmu. Izrādās Liepājas ūdensvada pilsētas tīklu garums ir apmēram 213 kilometri, ūdeni Liepāja saņem no Aisteres un Otaņķu urbumiem. Katram iedzīvotājam ir iespēja pārbaudīt sava dzīvokļa ūdens kvalitāti uzņēmuma laboratorijā.