You are currently viewing 8.a klase piedalījās ļoti ineresantā muzejnodarbībā „Ienāc viesu nama saimnieces Margarētas Hoijeres kambaros!

8.a klase piedalījās ļoti ineresantā muzejnodarbībā „Ienāc viesu nama saimnieces Margarētas Hoijeres kambaros!

8.a klase piedalījās ļoti ineresantā muzejnodarbībā „Ienāc viesu nama saimnieces Margarētas Hoijeres kambaros!”, kas iepazīstina skolēnus ar 17.-18.gs. Liepājas vēstures notikumiem un pilsētas ļaužu sadzīvi. 

Nodarbība ir iekļauta kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.

Tās noslēgumā skolēni veic radošu uzdevumu, balstoties muzejpedagoga izklāstītajā stāstījumā.

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 17. -18. gs. interjeru, pievēršot uzmanību dažādiem sadzīves priekšmetiem, dekoratīvās un lietišķās mākslas, kā arī amatniecības izpausmēm, kas raksturīgas attiecīgajam laika periodam.