You are currently viewing 8.b klases skolēni ciemos muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams”

8.b klases skolēni ciemos muzejā “Hoijeres kundzes viesu nams”

Liepājas 17.-19. gadsimta interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams” šoreiz aicināja 8.b klases skolēnus ciemos.

Jaunieši apskatīja muzeja 17. un 19. gs interjeru, uzzināja kā dzīvoja cilvēki ganrīz bez gaismas, vai tikai vienas sveces gaismas liesmā.

Nodarbības beigās paši veidoja savu sveci.