You are currently viewing 8.d klase, mācību gadu noslēdzot, iepazīst profesijas Liepājas uzņēmumā

8.d klase, mācību gadu noslēdzot, iepazīst profesijas Liepājas uzņēmumā

2023.gada 30.maijā 8.d klase kopā ar klases audzinātāju Natāliju Zabeļinu un karjeras konsultanti Elitu Malovku apmeklēja Liepājas Tramvaju parku. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem speciālistiem, kuri strādā uzņēmumā, par to, kāda izglītība tiem ir nepieciešama. Skolēni varēja iepazīt darba vietas, kuras ikdienā mēs neredzam. Skolēni mācību ekskursiju atzina par interesantu, kas raisīja pārdomas par mācīšanos un ieguldījumu nākotnes profesijas izvēlē.