You are currently viewing 9.klases skolēni prezentē izstrādāto projektu “Mans karjeras stāsts”

9.klases skolēni prezentē izstrādāto projektu “Mans karjeras stāsts”

2022./2023.mācību gada 2.semestrī 9.klases skolēni izstrādāja starpdisciplināru projektu “Mans karjeras stāsts”. Projekta mērķis –  sagatavoties izglītības programmas izvēlei pēc pamatizglītības ieguves. Skolēni gatavoja prezentāciju, kurā atspoguļoja informāciju par sevi, savām interesēm, stiprajām pusēm, panākumiem, par to, kā izzinājuši citu izglītības iestāžu piedāvājumi, apmeklējuši izglītības izstādes un piedalījušies Ēnu dienā. Noslēgumā izdarīja secinājumus par nākotnes profesiju un turpmāko izglītības ceļu.

Skolēnu atsauksmes un secinājumi –

“Pēc šī  projekta es beidzot izlēmu par savu nākotni. Nekad nebiju tik nopietni domājis par savu turpmāko darbu un šis projekts man palīdzēja saprast, kas man ir vajadzīgs un kur studēt”, vai “strādājot pie šī projekta, es uzzināju par savām stiprajām un vājajam pusēm, sastādīju studiju plānu tuvākajai nākotnei, atcerējos savus sasniegumus”.”Jāsāk domāt par nākotni, jo laika nav daudz.” “Pateicoties šai analīzei, es varu būt pārliecināts, ka mana izvēle ir pareiza. Man darbs palīdzēja saprast, cik svarīgi ir izvēlēties savu profesiju pareizi, ka jāizvērtē, kuri mācību priekšmeti skolā padodas, kādi ir mani talanti, hobiji un kādas ir manas  rakstura iezīmes. ”

Projekts tika izstrādāts, sadarbojoties karjeras konsultantei Elitai Malovkai ar sociālo zinību skolotāju Irinu Turovsku, datorikas skolotāju Anitu Gudkovu un latviešu valodas skolotājām Līgu Kaluginu, Maiju Bergmani un Sandru Tomsoni.

Paveikto darbu skolēni prezentēja latviešu valodas stundās, bet vērtējums bija gan sociālajās zinībās, gan datorikā.

Prieks par izdošanos, par pārdomātām un sagatavotām prezentācijām!

Elita Malovka,
karjeras konsultante