You are currently viewing Akcijā “Skolēns skolēnam” augstākas klases vada stundas mazākām klasēm

Akcijā “Skolēns skolēnam” augstākas klases vada stundas mazākām klasēm

Akcijā “Skolēns skolēnam” Skolotāju dienā aktīvi iesaistījās vecāko klašu skolēni. 36 “jaunie skolotāji” pieņem aicinājumu un sadarbībā ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem vadīja dažādas stundas katrā no 1.-4.klasēm. “Bija interesanti, nedomāju, ka strādāt ar bērniem ir tik grūti, forša pieredze”, – teica jaunieši pēc stundām. Paldies lieliskajiem skolotājiem! Īpašais paldies matematīkas skolotājai Olgai Maikovai par aktīvu 10.a kl. iesaistīšanu un skolas pašpārvaldei!