Rīkojums par Liepājas Liedaga vidusskolas iekšējā normatīvā dokumenta apstiprināšanu