Atbalsta karjeras izglītībai izvērtējums 2022.gads