Atbalsta komanda

Par atbalsta komandu

Cienījamie vecāki.

Jūsu bērns/bērni mācās Liepājas Liedaga vidusskolā. Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībā.

Katru dienu Jūsu bērna dzīvē ienāk dažādas pārmaiņas: patīkamas, nepatīkamas, nesaprotamas… Tieši tāpēc Jūsu atbalsts un sapratne ir ļoti svarīga mums visiem. Lai turpmāk ar Jums sadarbotos vēl labāk, gribam Jums atgādināt, ka skolā darbojas atbalsta komanda.

Darbu ar skolēniem, kuriem rodas mācību, uzvedības un/vai sociālās problēmas risina klases audzinātājs, priekšmetu skolotājs un/vai atbalsta komanda.

Atbalsta komanda darbojas, pamatojoties uz reglamentu, kuru var atrast dokumentācijas sadaļā.