🛟Atbalsta komanda

Par atbalsta komandu

Cienījamie vecāki.Jūsu bērns/bērni mācās Liepājas Liedaga vidusskolā. Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībā.

Katru dienu Jūsu bērna dzīvē ienāk dažādas pārmaiņas: patīkamas, nepatīkamas, nesaprotamas… Tieši tāpēc Jūsu atbalsts un sapratne ir ļoti svarīga mums visiem. Lai turpmāk ar Jums sadarbotos vēl labāk, gribam Jums atgādināt, ka skolā darbojas atbalsta komanda.

Darbu ar skolēniem, kuriem rodas mācību, uzvedības un/vai sociālās problēmas risina klases audzinātājs, priekšmetu skolotājs un/vai atbalsta komanda.

Atbalsta komanda darbojas, pamatojoties uz reglamentu, kuru var atrast dokumentācijas sadaļā.

🎯Ko dara...

✔️Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem, veic runas un valodas profilaksi.

✔️Skolas logopēds strādā ar bērniem:
   📌kuriem lasītprasme un rakstītprasme sagādā grūtības;
   📌kuriem ir skaņu izrunas traucējumi un runas vai valodas traucējumi.

✔️Skolas logopēds organizē sarunas ar klašu audzinātājiem un vecākiem par bērna attīstības dinamiku, veiksmēm un grūtībām, kā arī veic sadarbību ar citiem skolas atbalsta personāla darbiniekiem un ar priekšmetu skolotājiem.

✔️Logopēds sniedz individuālas pārrunas,  konsultācijas vecākiem un skolotājiem.

✔️Nodarbību galvenie uzdevumi:
      ▪ Veikt izglītojamo runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju.
      ▪ Valodas traucējumu profilakse un logopēdiskās palīdzības organizācija.
      ▪ Fonētisko traucējumu novēršana
      ▪ Fonētiskās dzirdes uztveres attīstība
      ▪ Leksiski - gramatisko traucējumu novēršana
      ▪ Skaņu diferencēšana tekstā
      ▪ Vārdu krājuma paplašināšana un vispārējās runasattīstīšana

✔️Kā skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību:
     ▪ Skolēnu valodas pārbaude notiek mācību  gada sākumā.
     ▪ Skolēnus uzņem visa mācību gada laikā, līdzko tiek diagnosticēta nepieciešamība.
     ▪ Skolēni apmeklē individuālās un grupu nodarbības.
     ▪ Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild vecāki, skolotāji un logopēds.