No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001.

Liepājas Liedaga vidusskola projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina atbalstu skolēniem – 1.-4.klasēs pedagoga palīga darbu multidisciplinārajā un STEM jomās.