You are currently viewing ⭐Atzinība angļu valodas olimpiāde 1. – 3. klasēm

⭐Atzinība angļu valodas olimpiāde 1. – 3. klasēm

Nr. Skolēna uzvārds, vārds Klase Skolā Pilsētā Sagatavotājs
1 Karanovs Adrians 3.a 1.   Žanna Sverļikova
2 Terentjeva Viktorija 3.a 2. Atz. Žanna Sverļikova
3 Mantuļnikova Aleksandra 3.b 3.   Irina Pahomova
4 Sedleckis Artjoms 3.c Atz.   Žanna Sverļikova
5 Bešoks Artemijs 3.c Atz.   Žanna Sverļikova
6 Volkova Arina 3.c Atz.   Žanna Sverļikova
7 Vačika Aleksandra 3.d 2.   Irina Pahomova
8 Klokeļe Sofja 3.d Atz.   Irina Pahomova