📚Bibliotēkas publikācijas
📜Pamatinformācija par bibliotēku
 • Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana

  Klātienē katru darba dienu 8.30 - 16.00.

 • Mācību grāmatu saraksts

  2022./2023. mācību gadam.

 • E-katalogs

  Liepājas Liedaga vidusskolas bibliotēkas grāmatu e-katalogs.

 • Soma.lv

  Izmantojiet Lielvārds mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumus digitālā formātā bez maksas. Ielogoties ar savu skolēna e-klases profilu.

 • Uzdevumi.lv

  Izmantojiet tiešsaistes mācību portālu uzdevumi.lv. Ielogoties ar savu skolēna e-klases profilu.

 • letonika.lv

  Izmantojiet tiešsaistes skaidrojošas vārdnīcas un lasītavu. Digitālais saturs stundām vēsturē, mūzikā, svešvalodās, kultūras vēsturē, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā. Pieeja kultūras kanona materiāliem. Ielogoties ar savu skolēna e-klases profilu.

 • Sarakste

  Ar skolas bibliotekāri var sazināties e-klasē (sadaļa - bibliotekārs) vai rakstot uz e-pastu - liedaga.biblioteka@liepaja.edu.lv.