You are currently viewing 👨‍💼Būt uzņēmējam vai darbiniekam?

👨‍💼Būt uzņēmējam vai darbiniekam?

Ar  12.klases jauniešiem 2024.gada 26.martā tikās Jānis Brauers, kuram šobrīd pieder investīciju uzņēmums un kurš ir attīstījis jaunu labdarības biedrību “Atbalstu Latviju”, un brīvajā laikā interesējas par automašīnām un investīcijām. Sarunas laikā tika analizētas priekšrocības, kādas ir būt uzņēmējam vai darbiniekiem. Saruna izvērtēs ļoti interesanta, par to, ko jaunieši var jau skolas laikā darīt, lai turpmākā karjera veidotos veiksmīgi – uzņemties atbildību, izvirzīt sev svarīgus mērķus, nesūdzētie, bet meklēt risinājumu, trenēt savu pieredzi jau tagad.

🎯 Kā izvirzīt mērķus un tos sasniegt?

“Kā es varētu dzīvot dzīvi, kuru vēlos es?” – ar tādu jautājumu 2024.gada 26.martā savu sarunu par mērķiem, to izvirzīšanu un sasniegšanu sāka RTU un Alberta koledžas absolvents Jānis Brauers, tiekoties ar 9.c klases skolēniem. Skolēni tika iesaistīti diskusijā par turpmākās karjeras izvēli, pie kā griezties pēc padoma, kas varētu atbalstīt lēmuma pieņemšanā. Tika aicināti vizualizēt savus mērķus un no tiem neatkāpties. Skolēni, kuri aktīvi piedalījās diskusijā, izlozēja vērtīgu Borisa Veidena grāmatu “Izvēlies kāpnes!” Noslēgumā skolēniem bija iespēja izpildīt mājas darbu, iegūstot balvas.