Liepājas Liedaga vidusskola tika apstiprināta dalībai Izglītības attīstības centra projektā “Satikt”

Liepājas Liedaga vidusskolas komanda - skolotāji Jana Freimane un Baiba Bolšteina, un sociālais pedagogs Anna Ušeņina - tika apstiprināta dalībai Izglītības attīstības centra projektā "Satikt". Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības…

Continue ReadingLiepājas Liedaga vidusskola tika apstiprināta dalībai Izglītības attīstības centra projektā “Satikt”

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīvas mērķis: Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts…

Continue ReadingIniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Liepājas Liedaga vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. maijs. Projekta mērķis ir…

Continue ReadingESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

Projekta mērķis: uzlabot Liepājas Liedaga vidusskolas skolēnu psihoemocionālo labbūtību, iesaistot viņus jaunās ārpusstundu aktivitātēs, tādējādi veicot savstarpējo komunikāciju un saliedētību.Projekta raksti Orientēšanās spēle par mentālās veselības tēmām 5.a un 5.b…

Continue ReadingLabbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

Eiropas Savienības Fonda projekts Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2017.-2020.gadam Liepājas Liepājas Liedaga vidusskola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā…

Continue ReadingEiropas Savienības Fonda projekts Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas…

Continue ReadingDalība Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”