Centralizēto eksāmenu stiprās puses

Centralizēto eksāmenu rezultāti pierāda Liepājas Liedaga vidusskolas stiprās puses:  

– 12.klases bioloģijas eksāmenā rezultāti  par 22 % augstāki nekā Liepājā kopumā, par 19 % augstāki par valstī vidējo;

– 12.klases eksāmenā ķīmijā esam par 13 % labāki nekā valstī un pilsētā vidēji;

– 12.klases eksāmens matemātikā – par 8 % augstāks rezultāts nekā Liepājā vidēji;

– 9.klases latviešu valodas eksāmenā mazākumtautību izglītības programmā – par 17 % augstāki nekā Liepājā kopumā, par 10 % augstāki par valstī vidējo.

Lepojamies ar skolotāju un skolēnu sniegumu!