Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot no 2017/2018. mācību gada Liepājas A. Puškina 2. vidusskola un Liepājas pilsētas 12. vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ievaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.
Dalību projektā no 2019. gada 1.septembra veiksmīgi turpina jaunizveidotā Liepājas Liedaga vidusskola.

Projekta mērķgrupa: skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
http://www.pumpurs.lv/ 
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

• Skolotājas Maijas Bergmanes atziņas par projektu “PuMPuRS”

Publikācijas