You are currently viewing Dalība mācību kursā “Mācības un mācīšanās brīvā dabā”

Dalība mācību kursā “Mācības un mācīšanās brīvā dabā”

2021.gadā no 11.oktobra līdz 15.oktobrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: matemātikas un inženierzinātņu skolotāja Olga Maikova un latviešu valodas skolotāja Jolanta Kalna piedalījās mācību kursā “Mācības un mācīšanās brīvā dabā” (Outdoor education and learning) Boloņā, Itālijā. Kursu organizēja Erasmus Learning Academy.

Kurss bija vērsts uz mācībām ārpus telpām, kas palīdz skolēniem pielāgoties apkārtējai videi un novērtēt dabas pasauli.

O.Maikova dalījās pieredzē:

“Visas tēmas bija saistītas ar inovatīvām mācību metodēm un stundu vadību dabā. Apmācību laikā tika piedāvāti gan teorētiskie uzdevumi, gan praktiskas aktivitātes. Īpašu uzmanību gribu pievērst grupu darbu daudzveidībai. Divas dienas bija piedāvātas praktiskas nodarbības ārpus telpām: otrdienā – parkā, ceturtdien – pilsētas ielās.”

Savukārt, J. Kalna papildināja, ka

“kursos bija gan teorija, gan praktiskās mācības. Pēc teorijas vienmēr bija uzdevumi grupās, pārī, diskusijas, pieredzes apmaiņa. Ļoti patika šāda pieeja, jo iegūto informāciju uzreiz varēja pielietot konkrētos kursa vadītājas uzdevumos!”

O.Maikova atzina:

“Piedalīšanās Erasmus+ projektā dod iekšējo un ārējo motivāciju pilnveidot sevi un savu profesionalitāti. Dod gan pozitīvu, gan negatīvu pieredzi, kas ļauj saprast, kur es kļūdījos, ko man nepieciešams darīt citādāk savā darbā un kā optimizēt savu darbu .”

Apņēmības pilna komentēja J.Kalna:

“Šobrīd šis temats ir ļoti aktuāls, iegūtās zināšanas un pieredze noteikti noderēs man turpmākajā mācību stundu organizēšanas procesā.” 

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.


Par projektu:

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
  • Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
  • Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
  • Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
  • Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
  • Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.

    Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.