You are currently viewing “Dzīvei gatavs” – Datu aizsardzības pamatnoteikumi

“Dzīvei gatavs” – Datu aizsardzības pamatnoteikumi

5.maijā 9.a; 10.b un 10.a klasēm katrai atsevišķi notika grupu nodarbības sadarbībā ar Swedban programmu “Dzīvei gatavs” un Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju “Datu aizsardzības pamatnoteikumi”.

Stundas gaitā skolēni uzzināja datu aizsardzības pamatnoteikumus, lai ikdienā varētu pilnvērtīgi aizsargāt savus personas datus. Iegūto informāciju skolēni varēs izmantot, analizējot un diskutējot par vairākiem dzīves gadījumiem. Nodarbības ietvaros, strādājot grupās, skolēni noskaidroja sev interesējošos jautājumus par datu aizsardzību un piedalījās interaktīvā izspēlē par nodarbības tēmu. Nodarbībā tika runāts par 21. gs. kompetencēm: kritiskā domāšana; problēmrisināšanas prasmes; komunikācija un sadarbība; argumentācijas prasmes; situācijas analīze.

Nodarbību vadīja Simona Krastiņa Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece.