You are currently viewing Erasmus+ brauciens projektā “Pasaule – mūsu klase: Muzeju kultūras ainavas”

Erasmus+ brauciens projektā “Pasaule – mūsu klase: Muzeju kultūras ainavas”

2021.gadā no 29.novembra līdz 3.decembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti – direktores vietniece izglītības jomā un mūzikas skolotāja Anastasija Jericjana un mazākumtautības valodas un teātra mākslas skolotāja Tatjana Dzalba – piedalījās mācību kursā “Pasaule – mūsu klase: Muzeju kultūras ainavas” (“The world our classroom: museums and cultural landscapes”), Atēnas (Pireja), Grieķijā. Kursu īstenoja organizācija IDEC.

Kurss vērsts uz vairāku kompetenču apgūšanu: spēja veidot izglītības programmas ārpus klases, plānot braucienus ar āra nodarbībām, izstrādāt un īstenot neformālās izglītības programmu vērtēšanas aktivitātes.

Svarīgi bija atbildēt uz diviem jautājumiem:

 Ko var iemācīt muzejs?                Ko var iemācīties muzejā?

Projekta dalībnieku atzinumi par projektu

Secinājumi

Kursa stiprās puses:

 1. Emocionāli droša vide un labvēlīgs mikroklimats.
 2. Radoši un talantīgi kursa treneri.
 3. Pielāgoti un uzskatāmi metodiskie materiāli.
 4. Dažādu aktivitāšu organizēšana, ievērojot mērķauditorijas sagatavotības līmeni un vajadzības.
 5. Īpaši gribam izcelt āra nodarbības un SNF centra apmeklēšanu. Tas bija iespaidīgi.

Ieteikumi:

 1. Veicināt grupas saliedēšanu, nepārtraukti mainot savā starpā dalībniekus.

 Projekta prezentācija

Par projektu

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:

 • Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
 • Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
 • Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
 • Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
 • Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
 • Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.

  Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.