Par projektu

▪ Erasmus+ projekta nosaukums: Support for Support!

▪ Erasmus+ projekta nr. 2018-1-LV01-KA101-046775 

▪ Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

▪ Projekta partneru organizācijas: Paragon Europe (Malta), E-project consult (Italy, Sicily) un I-DEC Training Centre (Greece). 

▪ Projekta ilgums: 01.07.2018. – 30.04.2020. 

▪ Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

▪ Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

▪ Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas personāls (Liepājas Liedaga vidusskola).

▪ Galvenās projekta aktivitātes. 4 skolas pārstāvji (atbalsta komandas dalībnieki un personāls, kas aktīvi iesaistās atbalsta pasākumu nodrošināšanā, metodoloģisko un izglītības programmu attīstībā, skolēnu izglītošanā un komunikācijā ar viņu vecākiem) uzlaboja savu profesionālo kompetenci, mācību kursos apgūstot metodoloģiskās pieejas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības. Dalībniekiem tika sniegta iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, lai gūtu personīgu pieredzi par mācību mobilitātes iespējām un ceļošanu ārvalstīs. 

Rezultātā projekta dalībnieki uzlaboja profesionālo kompetenci un svešvalodas prasmes, kā arī palielinaja skolas konkurētspēju, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, iegūstot pieredzi Maltā, Itālijā un Grieķijā.  Pēc projekta īstenošanas, izveidojas ilgtermiņa sadarbība starp iesaistītajām organizācijām, kas ļaus kopīgi veidot un attīstīt citus projektus un aktivitātes. 

Šī ir ne tikai jauna pieredze un pašpilnveidošanās process, bet arī iespēja klātienē prezentēt savu valsti un skolu ārzemju kolēģiem. Turklāt tā ir iespēja palielināt Liepājas Liedaga vidusskolas publicitāti reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī.

🔗Eiropas Komisijas privātuma politika.Projekta publikācijas