You are currently viewing Erasmus+ projekts “Exchanges for all”

Erasmus+ projekts “Exchanges for all”

Š.g.  no 20. līdz 24. septembrim skolā norītēja starptautiskais projekts Erasmus+ “Exchanges for all”, kurš notika daļēji attālinātā, daļēji klātienes formātā. Arī šogad tika aktualizēta projekta tēma “Sustainable food” (ilgspējīga pārtika). Mūsu skolā piedalījās 31 skolēns no 8. un 9. klasēm, kuras tika sadalītas divās nometnēs. Par nometņu līderiem bija Andrejs Zavaruhins un Anastasija Jericjana.

Pirmā nometnē dalībnieku vidū bija sekojošas izglītības iestādes:

 • Klaipeda Sendvario Progymnasium (LT) 
 • Sophieschool (GBS, DK)
 • Liepajas Liedaga Vidusskola (LV) 
 • Wejherowo School no. 1 (PL)

Savukārt, otrā nometnē piedālījas izglītības iestādes:

 • Gargzdai Minijo Progymnasium (LT)
 • Liepajas Liedaga Vidusskola (LV) 
 • Sophieschool (GBS, DK)
 • Wejherowo School no. 8 (PL)

Skolēni uzzināja un atkārtoja zināmo par CO2 izdevumiem, siltumnīcas efektu un fotosintēzi, skaitīja savus CO2 izmetumus (1.nometnes CO2 aprēķins, 2.nometnes CO2 aprēķini) atkarīgi no pašu gatavotās pārtikas.

1.nometnes prezentācija

2.nometnes prezentācija

Darbojoties starptautiskās grupās Zoom aplikācija skolēniem bija iespēja salīdzināt savu CO2 līmeni ar citu skolu skolēnu CO2. Projekta nobeigumā labākie darbi tika prezentēti tiešsaistē. Arī klausījāmies, ko gatavoja citas skolas.

Īpaši var atzīmēt ar lielo plusu, ka katra diena tika atklāta ar rīta rosmēm, arī dienas gaitā bija fiziskās aktivitātes. 

Nometnēs skolēni arī piedalījās mūzikas un teātra mākslas meistarklasēs. Mūzikas meistarklasē skolēni iepazīstinājās ar dažādiem etniskiem muzikālajiem instrumentiem: darabuka, džambo, lietutiņš, didžeiridu u.c. perkusijas instrumenti. Ar savu neparasto priekšnesumu, skolēni izcēla dabas skaņas un cik ir svarīgi saglābāt dabas skaistumu. Priekšnesums tika rādīts tiešsaistē ar citiem dalībniekiem un tie augsti novērtēja mūsu skolēnus.  

Play Video

Kamēr pirmā nometne muzicēja, otrās nometnes skolēni paši veidoja maskas, kuras tika izmantotas izmantoja īsā pantomīmas teātra priekšnesumā

Play Video

Pēdējā nometnes dienā skolēni izvērtēja gan savu ieguldījumu, gan ienesa priekšlikumus kā var pilnveidot šo projektu turpmāk.

Kā pozitīvo skolēni nosauca:

 • Iespēju tikties ar ārzemju skolu pārstāvjiem;
 • Uzlabot savas angļu valodas zināšanas un pielietot tos praksē;
 • Ļoti patika muzikālās aktivitātes ar Dāņu skolotāju Pako.
 • Arī atzīmēja ēdiena kvalitāti.

Kā var pilnveidot:

 • Tie skolēni, kas piedalījās jau otro reizi, atzīmēja, ka saturs un aktivitātes atkārtojas un vairs nebija tik interesanti;
 • Izteica vēlmi, lai paplašinātu dalībnieku valstis kopumā.
 • Uzlabot Zoom kvalitāti tiešsaistes laikā.
 • Kopumā projektu novērtēja labi un vēlētos turpināt iesākto un īpaši aizbraukt uz Dāniju.