You are currently viewing Erasmus+ projekts Mācīties būt…”

Erasmus+ projekts Mācīties būt…”

Erasmus+ projekta nosaukums: Mācīties būt…
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Learn to be…
Erasmus+ projekta nr.: 2022-1-LV01-KA122-SCH-000077521
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola
Projekta ilgums: 18 mēneši (01.11.2022. – 30.04.2024.).
Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 36 588,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums).
Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls un skolēni.

Projekta Mērķi:

 • Pilnveidot personāla starptautisko pieredzi un prasmes, kā arī svešvalodas prasmes un profesionālās kompetences, t.sk. pieredzes apmaiņā (ēnošana) kopā ar citu izglītības iestāžu pārstāvjiem ārvalstīs, tā nodrošinot Skolas personālam iespēju iepazīties un ieviest jaunas vai pilnveidot esošās mācību metodes, audzināšanas un Skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos, kā arī veicināt eksperimentus būtību mācību satura izziņas procesā, īpaši dabaszinībās.

 • Veicināt skolēnu ārvalstu īstermiņu mobilitāti ar mērķi iepazīt dažādu kultūru, kas dotu iespēju izprast kultūras ietekmi un skolēna personību. Iejusties svešā vidē ārzemju skolēnu vidū, apgūt dažādas praktiskās metodes un paņēmienus, ieinteresēt būt iecietīgiem vienam pret otru un pieņemt citādo. Pilnveidot skolēnu apzināšanu un praktisko pieredzi par kultūras barjeras pārvarēšanu un saliedēšanas pasākumiem, t.sk. skolēniem ar uzvedības un veselības problēmām.

 • Skola starptautiskās sadarbības veidošanas ietvaros gan dibināt un uzturēt sadarbību ar kaimiņvalstīm, gan tālākām ES valstīm, piedaloties Erasmus+ programmas piedāvātajās aktivitātēs, kas veicina būt par aktīvu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas tīkla dalībnieku.

Galvenās projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts organizēt:

 • 8 personāla mobilitātes uz 4 strukturētiem kursiem;
 • 2 personāla “ēnošanas” mobilitātes;
 • 5 skolēnu mobilitātes;
 • uzaicināt vienu ekspertu personāla apmācībai.

1. Kursi darbiniekiem (Spānija, Horvātijā, Itālija):

 • Motivācijas stratēģiju uzlabošana mūsdienu klasē (Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom);
 • Joga un meditācija apzinātai izglītībai (Yoga and meditation for a mindful education);
 • Pozitīvs domāšanas veids un labklājība skolās (Positive Mindset and Well-Being in Schools);
 • Iekļaujoša klase — novatoriskas mācību metodes (Inclusive Classroom – Innovative Teaching Methods To Reach Every Sen Student).

2. Projekta ietvaros plāno nodrošināt iespēju doties 2 “ēnošanas” mobilitātēs, paredzot iespēju pieteikties gan Skolas pedagogiem, gan vadības komandas pārstāvjiem.

3. Skolēnu īstermiņa mobilitāte:

 • Nodrošināt 10 dienu ilgu skolēnu īstermiņa mācību mobilitāti 4 skolēniem (13 – 18 gadi) ar vienu pavadošo personu/pedagogu.

 • Nodrošināt 10 dienu ilgu skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte 1 skolēnam (2.-6. klase) ar uzvedības traucējumiem ar vienu pavadošo personu/vecāku.

4. Uzaicināts eksperts no ārvalstīm uz Latviju:

 • Šīs aktivitātes ietvaros plāno uzaicināt 1 ekspertu no citas valsts iestādes vai organizācijas, kas varētu demonstrēt un apmācīt Skolas pedagogus, kā vislabāk organizēt un īstenot eksperimentus dabaszinātnes stundās, dažādot mācību metodes, veicinot skolēnu pētniecības prasmes.

🗃️Datu apstrāde notiek pēc Eiropas Komisijas privātuma politikas.

📚Projekta publikācijas