You are currently viewing Erasmus+ projekts “Meistarklases skolotājiem”

Erasmus+ projekts “Meistarklases skolotājiem”

  • Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem (MasterClass)

  • Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147

  • Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

  • Projekta partneru organizācijas: Chiara Crisci (INTERMOBEX) no Spānijas, Sistema Practices s.I. (ESMOVIA) no Spānijas un ShipCon Limassol Limited no Kipras.

  • Projekta ilgums: 01.07.2019. – 31.03.2022.

  • Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

  • Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 31 940,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums). Projekta apgūtais finansējums: 31307 EUR.

  • Mērķauditorija: Liepājas Liedaga vidusskolas personāls (iepriekš, Liepājas A. Puškina vidusskolas Nr.2)

  • Galvenās projekta aktivitātes: Projekta ietvaros skolas personālam tika dota iespēja piedalīties15 mobilitātes un iziet apmācības 6 strukturētos kursos, kuri tika organizēti Spānijā, Itālijā, Kiprā un Čehijā. Skolas personāls, it īpaši skolas Atbalsta komandas locekļiem un līdz šim aktīvi atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā, pilnveidoja profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī ieguva iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un ieguva personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidoja gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprināja skolas internacionalizācijas iespējas.


Projekta raksti