You are currently viewing Erudīcijas konkurss 5.-6.klasēm

Erudīcijas konkurss 5.-6.klasēm

24.martā skolas aktu zālē virmoja prieks, draudzīga atmosfēra, azarts un intelekts. Šeit notika pirmais skolas erudīcijas konkurss 5.-6.klašu skolēniem “Putni apkārt mums”. Konkursu sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā Marina Vikaine un dabaszinātņu skolotāja Natālija Kuzmina. 9 komandas meklēja atbildes uz interesantiem jautājumiem, piemēram, kurš ir vismazākais putns, kurš ir Latvijas nacionālais putns, kur dzīvo pingvīni – Arktikā vai Antarktikā, vai mēģināja atpazīt  putnus pēc dziesmas. Savas komandas aktīvi atbalstīja līdzjutēji, viņi arī atbildēja uz jautājumiem, nopelnot punktus savējiem. Konkursu palīdzēja novadīt 7.klases skolēni Maksims un Sofija, vērtēja  9.klases skolnieces no skolas pašpārvaldes Roksana, Poļina un Sofija. 

Mūsu skolā ir daudz gudro bērnu un jauniešu. Šoreiz 3.vietu skolas konkursā ieguva 5.c klases komanda, 2.vieta – 6.a klases komandai nr.1.  

1.vietu ieguva divas komandas: 5.a klases komanda nr.1 un 6.b klases komanda nr.1. 

Paldies visiem dalībniekiem un palīgiem! Apsveicam laureātus!