You are currently viewing Frisbija meitenm  vieta un pui禳iem vieta

Frisbija meitenm vieta un pui禳iem vieta

Vakar LOC futbola hall norisinjs starpskolu sacens蘋bas Fr蘋sbij 8.-9. kla禳u grup un 10.-12. kla禳u grup. Liedaga vidusskolas komandas izc蘋n蘋ja godalgots vietas! Meitenm – 2. vieta un pui禳iem 3. vieta. Apsveicam visus dal蘋bniekus un skolotjus ar izc蘋n蘋tm godalgotm vietm!

刎r蘋sbijs pamatskolas grupa zni
Nr. Skolna uzvrds, vrds Klase Pilst Sagatavotjs
1 Rezenovs Aleksandrs 9.c 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
2 Saul蘋tis Roberts 9.c 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
3 Srmol蘋tis Mrti禳 7.b 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
4 Mali禳evs Daniils 9.a 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
5 Bespalovs Artjoms 9.b 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
6 esterenko Daniils 9.a 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
7 K躁imovs Artjoms 7.b 3. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.

佝r蘋sbijs pamatskolas grupa jaunietm
Nr. Skolna uzvrds, vrds Klase Pilst Sagatavotjs
1 S蘋mane Ruslana 9.c 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
2 Nasirova Angelina 9.c 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
3 Fala躁ejeva Arina Sofija 9.d 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
4 Ivaeca Amalija 7.b 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
5 Vlasova El蘋na 10.b 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
6 Gataulina Aleksandra 10.a 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
7 Krasotenko Arina 11.a 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.
8 Golubeva Anastasija 9.c 2. D.Gorlaevs, O.Ksenzova, K.Potocka.