You are currently viewing “Gaisma un ēna”
L1310385

“Gaisma un ēna”

Zīmēt ZOOM stundās- tas ir vēl viens jauns izaicinājums katram mūsu skolēnam! Viena no vizuālās mākslas programmas tēmām bija “Gaisma un ēna”, kur skolēni sev brīvi izvēlētā tehnikā ZOOM stundā zīmēja kluso dabu, analizējot gaismas un ēnas likumsakarības, vizuālās mākslas skolotājas Marikas Beļēvičas vadībā. Tādēļ mums visiem ir patiess prieks un gandarījums par 7.a, 7.b un 7.c klašu skolēnu centību šajās vizuālās mākslas ZOOM stundās, kā rezultātā skolā mēs esam izveidojuši krāsainu darbu izstādi “Rudens noskaņas”, kas priecē visu mūsu skolas saimi! Tas nozīmē, ka mēs turpinām strādāt kvalitatīvi, arī vadot mācību procesu attālināti! (Foto sk. Marika B.)