You are currently viewing IAC projekta “SATIKT” 1. posma aprobācija Liepājas Liedaga vidusskolā

IAC projekta “SATIKT” 1. posma aprobācija Liepājas Liedaga vidusskolā

Liepājas Liedaga vidusskolas 1.c un 4.a klasei tika organizēta un novadīta nodarbība par skolēnu pilsonisko līdzdalību. Tika pārrunātas un spriests par tēmām, kas ir pilsonis, atbildība un līdzatbildība, iekļaušana un pieņemšana. Katrs skolēns apzinājās sevi kā atbildīgu pilsoni un uzrakstīja savas labās pilsoņa superspējas. 

Sociālo zinātņu kursa 11.a, 12.a,b kl. skolēni diskutēja par dzīves kvalitātes raksturojošām pazīmēm. Kas ir laba dzīve? Jaunieši secināja, ka dzīves labklājība ir atkarīga gan no paša cilvēka un viņa uzņēmības, gan arī vides, kurā cilvēks dzīvo. Aktualizējām interesantu ikgadējo aptauju par ANO Pasaules laimes ziņojumu par 2023. gadu. Aplūkojām statistikas datus un mēģinājām izvirzīt kritērijus, pēc kādiem kritērijiem ANO nosaka laimes indeksu. Jaunieši precīzi secināja par trīs rādītājiem – ņem vērā katras valsts ekonomiskos rādītājus, veselību un dzīvildzi un kā tiek ievērotas cilvēktiesības valstī. Kā viens no kritērijiem pēc kā nosaka ANO Pasaules laimes indeksu ir “iespēja brīvi izdarīt savas dzīves izvēles, īstenot cilvēktiesības”. Klasē veicām nelielu izpēti par to, kuras no cilvēktiesībām ir visbūtiskākās katram individuāli un strādājām ar cilvēktiesībām saistītiem jēdzieniem.

Nākamo tēmu aktualizējām par Latvijas sabiedrības sociālajām grupām, kuras varētu būt nelaimīgas un atstumtas dažādu apstākļu dēļ. Jaunieši noteica sabiedrības riska grupas kā cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti, bēgļi, daudzbērnu ģimenes, vardarbības upuri ģimenē – bērni, cilvēki ar dažāda veida atkarībām un citas grupas. Jaunieši veidoja infografikas par dažādu pakalpojumu līmeņa pieejamību izvēlētai sabiedrības riska grupai.

Aktualizējām lietas un darbības, pēc kā tad var noteikt, ka esmu labs pilsonis. Piemēram, jaunieši minēja, kas šķiro atkritumus un apģērbu, ziedo, nodarbojas ar brīvprātīgo darbu, sniedz palīdzību ukraiņu ģimenēm. Diskusijas jautājumā par lietām, ko vēlos mainīt un uzlabot savā pilsētvidē, jauniešiem idejas bija daudz. Piemēram, skolā šķirot atkritumus kā to dara mājās, ap skolu sastādīt vairāk kokus, skolā rīkot talkas, mācīt bērniem kā sniegt pirmo palīdzību jau no 4. klases un vidusskolā, mācīt kā pareizi veikt sirds masāžu un darboties ar sirds defibrilatoriem, kas būs publiski pieejami un skolas mācību programmā ieviest pašaizsardzības kursus, lai prastu sevi aizsargāt bīstamās situācijās.

Skolēni tika iepazīstināti ar jauniešu līdzdalības iespējām pašvaldībā. Jaunieši atzinīgi novērtēja jauno Pašvaldības likumu, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Jaunais Pašvaldības likums paredz lielāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darba regulējumā. Jaunieši atzina, ka tas ir progresīvs solis, tikai tas ir atkarīgs no paša iedzīvotāja aktivitātes un gribas iesaistīties pašvaldības darbā. Skolēni veica nelielu pētījumu, lai izpētītu Liepājas pilsētas pašvaldības vienas darbības aspekta analīzi nesenā pagātnē un tuvākā nākotnē paredzamiem darbiem. 

Nākamajā mācību gadā skolēni veiks padziļinātu izpēti un tiksies ar pašvaldības amatpersonu M.Lapsu un ārstu J.Sorokinu, lai izpētītu vienu no sabiedrības riska grupām –  dažādām atkarībām sirgstošus cilvēkus. 

IAC projekts “SATIKT” deva jauniešiem iespēju saskatīt, ka sabiedrībā dzīvo cilvēki ar ļoti dažādām vajadzībām un ne visi pakalpojumi ir tik viegli pieejami. Kā viens no svarīgākajiem jauniešu secinājumiem bija, ka lielu darbu var paveikt pašvaldība, kurai ir doti daudzi instrumenti, lai sabiedrības locekļi būtu vienlīdzīgāki savās iespējās. Otrs jauniešu secinājums bija, ka pašiem ir jābūt aktīvākiem un jāiesaistās pašvaldības darbībā. 


Projektu “Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un plašāka informācija par projektu pieejama: https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/