You are currently viewing Iegūta atzinība Liepājas pilsētas olimpiādē vēsturē

Iegūta atzinība Liepājas pilsētas olimpiādē vēsturē

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Anastasija Ovčiņņikova 9.a Atz. Jana Freimane