You are currently viewing Iegūtas vietas pilsētas vizuālā mākslas olimpiādē 4-12.klasēm

Iegūtas vietas pilsētas vizuālā mākslas olimpiādē 4-12.klasēm

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Alisa Rižova 4.c 1. Marika Beļēviča
2 Aleksandra Volkova 7.c 2. Aelita Lekareva
3 Anastasija Ščerbakova 9.a Atz. Aelita Lekareva


Diplomu bildes