You are currently viewing “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācīšanā un izglītībā”

“IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācīšanā un izglītībā”

2022.gadā no 24.oktobra līdz 28.oktobrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: pedagoģes Darja Spasjonova un Jeļena Mironova piedalījās mācību kursā “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācīšanā un izglītībā” (Integrating ICT and new technologies into teaching and education) Boloņā, Itālijā. Kursu organizēja Erasmus Learning Academy.

Kurss bija vērsts uz IKT un jauno tehnoloģiju integrēšanu izglītībā.

J.Mironova padalījās par pieredzi:

“Kursos mums bija piedāvāts liels digitālo rīku klāsts. Katru dienu mēs tikām iepazīstināti ar 2-3 jauniem digitālajiem rīkiem. Biju pārsteigta, ka pusi no tiem digitālajiem rīkiem mēs jau ikdienā izmantojam savā darbā, kas nozīmē, ka mums ir pietiekami augsts zināšanu un prasmju līmenis tehnoloģiju izmantošanā. Daži digitālie rīki man bija jauns atklājums, bet kurus jau tagad dažus izmantoju savā darbā.”

 

Jeļena Mironova atzīst:

“Es daudz ko iemācījos ne tikai kursā, bet arī mobilitātes laikā. Lai tiktu uz Boloņu, mums bija garš ceļš no Liepājas uz Rīgu ar mašīnu, pēc tam no Bergamo uz Milānu ar autobusu un nobeigumā mēs braucām ar vilcienu uz Boloņu. Man bija nepieciešams ātri meklēt nepieciešamo informāciju, orientēties nepazīstamās vietās, kā arī izmantot Google Maps savām vajadzībām. Komandējuma laikā es iemācījos arī sadzīviskas lietas, piemēram, šķirot atkritumus, jo Itālijā saistībā ar atkritumiem viss ir stingrāk nekā Latvijā.”

D.Spasjonova atzina:

“It īpaši svarīgi, ka darba un zināšanu sniegšanas temps bija pielāgots dalībnieku vajadzībām.  Kādu digitālo rīku mēs testējām ātrāk, kādu ilgāk, bet nobeigumā mums bija izstrādāts kāds “produkts”, kas nostiprināja zināšanas un prasmes, kā lietot ikdienā noteiktu digitālo rīku. Kopumā šis kurss bija ļoti elastīgs un balstījās uz dalībnieku interesēm un vajadzībām. Visus jaunus rīkus un tehnoloģijas skolotāji var izmantot dažādiem uzdevumiem, tostarp multimediju satura veidošanai, jauna materiāla mācīšanai vai esošā materiāla apkopošanai, kā arī skolēnu rosināšanai radīt oriģinālu saturu, lai veicinātu viņu radošumu. Īpaši video prezentācijas ir liels palīgs skolēnu motivēšanā un viņu uzmanības piesaistīšanai.”

Video atskaite par projektu

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.