You are currently viewing Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Iniciatīvas mērķis: Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.

Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.


Projekta “Kontakts” raksti