You are currently viewing Integrētā klases un karjeras stunda 5.b klasē “Karjeras kompass”

Integrētā klases un karjeras stunda 5.b klasē “Karjeras kompass”

Pirms Karjeras nedēļas,  14.oktobrī,  5.b klasei notika integrētā klases  un karjeras stunda. Klases stundas laikā, izmantojot metodiku “Karjeras kompass”,  skolēni mācījās noformulēt:

“Par ko es vēlos kļūt?” –  “Ko es gribu?”,

“Ko es spēju?  –  “Manas intereses”. 

“Ko es jau skolas laikā varu darīt?

“Kā es to varu pasākt?”

“Kas man var palīdzēt, sniegt atbalstu?

No sākuma skolēni darbojās individuāli, izkopa savas prezentēšanas prasmes, pēc tam notika sadarbība grupā, vienošanās par kopīgu profesiju un prezentācijas sagatavošana. Diskusijas bija aktīvas un skolēni labprāt iesaistījās.

        Stundas sākumā tika sveikti šī mēneša jubilāri, kuri saņēma novēlējumus no saviem klases biedriem. Stundu vadīja klases audzinātāja Irina Turovska kopā ar karjeras konsultanti Elitu Malovku.