You are currently viewing Intensīvi Angļu valodas kursi skolotājiem un skolas personālam

Intensīvi Angļu valodas kursi skolotājiem un skolas personālam

2022.gadā no 15.oktobra līdz 24.oktobrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: logopēde Inga Dukule  un direktores vietnieces izglītības jomā Natālija Zavaruhina piedalījās mācību kursā “Intensīvi Angļu valodas kursi skolotājiem un skolas personālam” (Intensive English Language Course for Teachers and School Staff) Splitā, Horvātijā. Kursu organizēja Maksima apmācību centrs (Erasmus+ Courses Croatia).

Kurss bija vērsts uz skolas personāla lingvistiskās kompetences uzlabošana (tiem kuri nav angļu valodas pasniedzēji), lai svešvalodā komunicētu gan ar ārvalstu kolēģiem un speciālistiem, gan no ārvalstīm atbraucošiem (imigrējošiem) skolēniem un viņu vecākiem.

I.Dukule padalījās par pieredzi:

“Īpašas grūtības radīja dalībnieku atšķirīgie akcenti, brīžiem komunikācija šķita neiespējama. Bet kompetentā dalībnieku sadale grupās vai pāros palīdzēja tikt galā ar iespējamajām grūtībām. Manuprāt, tā bija lieliska prakse angļu valodas kā saziņas līdzekļa lietošanai grupā ar dažādiem valodas prasmes līmeņiem.”

I.Dukule atzīmēja, ka kursa laikā iepazinās ar jaunām tehnoloģijām un digitālajiem resursiem, piemēram, Active Floor. Diemžēl ne katra skola var atļauties iegādāties šo izglītības jomai piesaistītos pasaules jaunumu. Savukārt Goose Chase ir ļoti vienkārša un ērta aplikācija grupu darbam ar bērniem. I.Dukule arī pieminēja, ka Brain Gym ikviens skolotājs noteikti var izmantot, lai palielinātu aktivitāti un interesi mācību laikā.

N.Zavaruhina komentēja:

“Nodarbību draudzīgā gaisotne, intensīvais valodas lietojums, grupas dalībnieku dažāds angļu valodas prasmes līmenis man palīdzēja gan pārvarēt psiholoģisko barjeru, gan brīvāk un aktīvāk komunicēt ar kolēģiem. To sekmēja kursa skolotāju meistarība un ieinteresētība katra dalībnieka izaugsmē.”

Īpaši N.Zavaruhina pieminēja šādas mācību spēles:

  • Spēle TABOO – vārdu krājuma papildināšana un runas prasmju pilnveidošana ar atraktīvas komandas spēles palīdzību, kuras laikā ir jāuzmin dotais vārds, neizmantojot noteiktus pavedienus (TABU).
  • Pasaka “Sniegbaltīte un 7 rūķīši. 10.gadu vēlāk”/Forming & Telling a Story Creative Writing
  • Pasakas “Pelnrušķīte” adaptētā teksta lasīšana, klausīšanās un teksta analīze.
  • Spēle “Karstais krēsls”/Hot chair – pasakas “Pelnrušķīte.10 gadu vēlāk” – runāšanas prasmes attīstīšana, radošuma veicināšana.
  • Klausīšanās ar prognozēšanu. S.Šeldona detektīva “Tell me your dreams”
  • Spēle “Gaisa Balons”/Hot Air Ballon – runāšanas prasmes attīstīšana, mācīšanās argumentu formulēšanā.

Ar visiem minētajiem resursiem dalībnieces iepazīstināja skolas pedagogus metodiskajā dienā 23.11.2022. nodarbību tēma “Citāda valodas apguve”.


Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.