You are currently viewing Izbraukums 11.b klases jauniešiem

Izbraukums 11.b klases jauniešiem

26. novembrī notika izbraukums viesu namā “Jūrnieka ligzda” 11.b klases jauniešiem, kur projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” ietvaros notika izglītojoša nodarbība un saliedēšanas pasākums. Nodarbību vadīja skolas sociālie pedagogi Anna Ušeņina, Natālija Bagirova un skolas psiholoģe Nataļja Rižova. Nodarbībā jaunieši uzzināja, kas ir mentālā veselība; kādi ir galvenie izaicinājumi; mentālās veselības problēmu simptomi; ko darīt, ja jūties slikti; kur vērsties pēc palīdzības. Kopā ar lektoriem jaunieši analizēja dažādus situācijas, meklēja cēloņus, sekas un iespējamos risinājumus. Jaunieši aktīvi strādāja grupās, prezentēja savu darbu un diskutēja.


Pasākuma nobeigumā, saņemot atgriezenisko saiti, tika novērots, ka bērni ir ļoti pozitīvi noskaņoti, priecīgi, un ļoti augsti novērtēja kopā pavadīto laiku, vēl tika novērots, ka dažiem skolēniem psihoemocionālais stāvoklis uzlabojās, klases kolektīvs kļuva saliedētāks. Piedāvātās aktivitātes sekmēja mentālās veselības stāvokļa uzlabošanu. Dažiem bērniem mazinājās trauksme, uzlabojās garastāvoklis, daži bija ļoti priecīgi, jo atklāja, ka klasesbiedri ir ļoti jauki un saprotoši cilvēki.


Pēc projekta realizācijas skolēni turpina sadarboties un draudzēties, ikdienā vairāk uzticas viens otram. Tika novērota drošības sajūta klases vidē. Jauniešiem šobrīd ir izteikta drošības sajūta, viņi zina, ka var paļauties gan uz klasesbiedriem, gan uz klases audzinātāju.