You are currently viewing Izglītības konferencē “Mākslai IR nozīme!”

Izglītības konferencē “Mākslai IR nozīme!”

“Māksla un kultūra ir nozīmīgs radošais spēks. Tās palīdz mums augt, ieraudzīt jaunus apvāršņus, īstenot sapņus un mainīt pasauli. Lai iedvesmotu skolotājus, sniegtu tiem jaunas idejas, dalītos pieredzē un atbalstā, no 16. līdz 17. augustam vēju pilsētā Liepājā notika izglītības konference “Mākslai ir nozīme!”. Konferencē notika darbnīcas, meistarklases un diskusijas, bija iespēja satikt pieredzējušus kultūras un mākslas profesionāļus, kā arī iepazīties ar kolēģiem no visas Latvijas.  

Konferences mērķis bija apzināt aktualitātes kultūras un mākslas izglītībā – tās saturā, metodikā, vērtēšanā, aktualizēt mijiedarbību ar citām mācību jomām, kā arī uzsvērt kultūras un mākslas izglītības īpašo nozīmi plašākā kontekstā. 

Konferences pirmajā dienā notika dalīšanās ar iedvesmas un pieredzes stāstiem, piedalīšanās darbnīcās un diskusijās, ar jomas profesionāļiem notika diskusijas par šīs vasaras spilgtākajiem vasaras kultūras notikumiem. Savukārt konferences otrajā dienā literatūras, vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas un kultūras kursu skolotājiem notika dažādas meistarklases. 

Liepājas Liedaga vidusskolas vizuālās mākslas pedagogs MARIKA BEĻĒVIČA pārstāvēja mūsu skolu kā šīs konferences runātāja un dalījās ar savu pieredzes stāstu par “Ilustrāciju radīšanas un veidošanas prasmju attīstīšanu vizuālās mākslas stundās caur tekstu”. Viņas pieredzes stāstā tikka aplūkoti SKOLA 2030 jaunās mācību programmas 1.4. un 3.4. temata risinājumi vizuālajā mākslā (īpaši 1. un 3. klasēs), kur skolēni aprakstoši vai mutiski stāsta par tekstā uztveramo (piem., objekti, tēli, sižets, tēma utt.) un par to, ko iespējams iztēloties (piem., noskaņa, pārdzīvojums, asociācijas, emocijas utt.). Kā arī tikka demonstrēti 1.-12.klašu skolēnu praktiskie darbi, kā doto tekstu vai dziesmu skolēni mēģinājuši vizualizēt un radīt savas orģinālās ilustrācijas vai fantāzijas tēlus. Noslēgumā Marika dalījās pieredzē par savas pirmās ilustrētās grāmatas “Burtiņi krāsu un ciparu zemē” ilustrācijām un iekļautajiem metodiskajiem aspektiem skolēnu starppriekšmetu izglītības kontekstā dažādos priekšmetos un vecumposmos, kā arī šīs grāmatas pielietojumu mācību procesā tieši vizuālajā mākslā: no teksta uz ilustrāciju un no ilustrācijas uz tekstu.”